Support
www.ink-sub.com
0948752323
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

     

เครื่องสกรีนหน้าเรียบแขนกด

Plain Heat Transfer Machine size A3เครื่องสกรีนเสื้อ ไซส์ เอ 3

- ตั้งความร้อนและเวลาด้วยระบบ Digital - สามารถสกรี...

ราคา 17,900.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

www.inksub.com

CONTACT US


สาขาใหญ่ บริษัท ไทย ซิสเต็ม จำกัด
ที่อยู่ : 343 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
Tel. : 094-875-2323
Mail : pexko@ink-spa.com